Ejerskab af NRGi

For nogle år siden var der fremskredne planer om at omdanne NRGi til et aktieselskab. Da selskabet lavede en undersøgelse blandt andelshaverne – alle der modtager strøm gennem NRGi’s distributionsnet – viste det sig imidlertid, at modstanden var stor.

Det var en medvirkende årsag til, at planerne blev skrinlagt.

Som et alternativ blev det besluttet, at der årligt skulle udbetales rabat til kunderne. Det skulle så være en form for “aktieudbytte” for ejerne.

Jeg har hele tiden været imod den plan. Jeg foretrækker, at priserne bliver sat ned, så forbrugerne får rabatten på den måde.

Det har kostet selskabet mange millioner kroner at udbetale de rabatter. De første år blev der sendt både brev og check ud til alle forbrugerne, når de fik rabat. Det er heldigvis blevet mindre ressourcekrævende at udbetale rabatterne.

I øjeblikket er rabatterne blev suspenderet. Så mangler vi bare, at distributionspriserne bliver sat ned.

Men der er stadig folk i repræsentantskabet, der ønsker selskabet omlagt til et aktieselskab. De er lige nu ikke i flertal.

Flere af dem er nu også folk, der går imod vindmølleprojektet i Århusbugten – HÅB – som NRGi er en drivende kraft i.

Der er flere problemer ved at omdanne NRGi til et aktieselskab.

For det første er der problemet med at afgøre hvor mange aktier, som forbrugerne skal have. I første omgang var der lagt op til, at aktierne skulle fordele efter forbrug – altså dem med det største forbrug skulle have flest aktier.

Det “straffer” dem, der har gjort en stor indsats for at begrænse forbruget til gavn for miljøet. Derudover vil det give de store producerende virksomheder mulighed for at sætte sig på en stor del af den samlede kapital.

Det betyder, at hvis f.eks. en stor amerikansk kapitalfond ønsker at skaffe sig kontrol over selskabet, så vil det være forholdsvis let at opkøbe en aktiemajoritet.

Derefter vil det garanteret gå som i andre offentlige og halvoffentlige selskaber, som kapitalfonde har fået fingrene i – værdierne bliver trukket ud af selskabet og priserne vil stige.

Jeg vil aldrig støtte et forslag om at omdanne NRGi til et aktieselskab.

Den nuværende ejerform er den, der er bedst til at skabe vækst og arbejdspladser i selskabets forsyningsområde.